Detailní informace o hlasování

Paul McCartney - I Don’t Know

1234567
171312306307297289581
891011121314
5111004507741355593423

Datum vložení skladby: 24. 06. 2018 v 06.25:00
Počet dní v hitparádě: 1092
Celkem obdržených bodů za celý pobyt v hitparádě: 568527
Celkem obdržených bodů za posledních 14 dní: 6397
Daň z pobytu v hitparádě: 5455
Počet bodů v tuto chvíli: 942
Dnešní pořadí (v 00:00): 8. místo
Nejlepší výsledek: 1. místo (03. 11. 2018)

Hlasy se sdružují do čtrnácti 24h bloků - blok s číslem 1 obsahuje body obdržené za dnešní den, blok číslo 2 body obdržené včera atd. Pozice v hitparádě je dána součtem bodů ve všech blocích, od kterého se odečítá daň, která činí 5 bodů za každý den strávený v hitparádě. Blok starý déle než 14 dní je automaticky vymazán.

Poznámka: Nejlepší výsledek se eviduje od 22. 6. 2007.