# A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž М С

Přeskočit na navigaci

Helena Bonham Carter & Johnny Depp - A Little Priest - text písně

Texty písní » Helena Bonham Carter & Johnny Depp - A Little Priest

Helena Bonham Carter - stát se fanouškem

Johnny Depp - stát se fanouškem

Album: Sweeney Todd
Autor: Hugh Wheeler

Videoklip

Mrs. Lovett:
Seems a downright shame...

TODD: Shame?

Mrs. Lovett:
Seems an awful waste...
Such a nice, plump frame
Wot's 'is name has...
Had...
Has!
Nor it can't be traced...
Bus'ness needs a lift,
Debts to be erased...
Think of it as thrift,
As a gift,
If you get my drift!

No?

Seems an awful waste...
I mean, with the price of meat
What it is,
When you get it,
If you get it...

TODD: HAH!

Mrs. Lovett:
Good, you got it!

Take, for instance, Mrs. Mooney and her pie shop!
Bus'ness never better using only pussycats and toast!
And a pussy's good for maybe six or seven at the most!
And I'm sure they can't compare as far as taste!

TODD:
Mrs. Lovett, what a charming notion

Mrs. Lovett:
Well, it does seem a waste...

TODD:
Eminently practical
And yet appropriate as always!

Mrs. Lovett:
It's an idea...

TODD:
Mrs. Lovett, how I've lived
Without you all these years, I'll never know!
How delectable!
Also undetectable!

Mrs. Lovett:
Think about it!
Lots of other gentlemen'll
Soon be comin' for a shave,
Won't they?
Think of
All them
Pies!

TODD:
How choice!

Mrs. Lovett:
How rare!

TODD:
For what's the sound of the world out there?


Mrs. Lovett:
What, Mr. Todd?
What, Mr. Todd?
What is that sound?

TODD:
Those crunching noises pervading the air!

Mrs. Lovett:
Yes, Mr. Todd!
Yes, Mr. Todd!
Yes, all around!

TODD:
It's man devouring man, my dear!

Both:
And who are we to deny it in here?

TODD:
These are desperate times,
Mrs. Lovett, and desperate measures are called for!

Mrs. Lovett:
Here we are, now! Hot out of the oven!

TODD:
What is that?

Mrs. Lovett:
It's priest. Have a little priest.

TODD:
Is it really good?

Mrs. Lovett:
Sir, it's too good, at least!
Then again, they don't commit sins of the flesh,
So it's pretty fresh.

TODD:
Awful lot of fat.

Mrs. Lovett:
Only where it sat.

TODD:
Haven't you got poet, or something like that?

Mrs. Lovett:
No, y'see, the trouble with poet is
'Ow do you know it's deceased?
Try the priest!

TODD:
Heavenly!
Not as hearty as bishop, perhaps,
but then again, not as bland as curate, either!

Mrs. Lovett:
And good for business, too -- always leaves you wantin' more!
Trouble is, we only get it on Sundays!

Lawyer's rather nice.

TODD:
If it's for a price.

Mrs. Lovett:
Order something else, though, to follow,
Since no one should swallow it twice!

TODD:
Anything that's lean.

Mrs. Lovett:
Well, then, if you're British and loyal,
You might enjoy Royal Marine!
Anyway, it's clean.
Though of course, it tastes of wherever it's been!

TODD:
Is that squire,
On the fire?

Mrs. Lovett:
Mercy no, sir, look closer,
You'll notice it's grocer!

TODD:
Looks thicker,
More like vicar!

Mrs. Lovett:
No, it has to be grocer --
It's green!

TODD:
The history of the world, my love --

Mrs. Lovett:
Save a lot of graves,
Do a lot of relatives favors!

TODD:
Is those below serving those up above!

Mrs. Lovett:
Ev'rybody shaves,
So there should be plenty of flavors!

TODD:
How gratifying for once to know

Both:
That those above will serve those down below!

Mrs. Lovett:
Now let's see, here... We've got tinker.

TODD:
Something... pinker.

Mrs. Lovett:
Tailor?

TODD:
Paler.

Mrs. Lovett:
Butler?

TODD:
Subtler.

Mrs. Lovett:
Potter?

TODD:
Hotter.

Mrs. Lovett:
Locksmith?

Lovely bit of clerk.

TODD:
Maybe for a lark.

Mrs. Lovett:
Then again there's sweep
If you want it cheap
And you like it dark!
Try the financier,
Peak of his career!

TODD:
That looks pretty rank.

Mrs. Lovett:
Well, he drank,
It's a bank
Cashier.
Never really sold.
Maybe it was old.

TODD:
Have you any Beadle?

Mrs. Lovett:
Next week, so I'm told!
Beadle isn't bad till you smell it and
Notice 'ow well it's been greased...
Stick to priest!

Now then, this might be a little bit stringy,
but then of course it's... fiddle player!

TODD:
No, this isn't fiddle player -- it's piccolo player!

Mrs. Lovett:
'Ow can you tell?

TODD:
It's piping hot!

Mrs. Lovett:
Then blow on it first!

TODD:
The history of the world, my sweet --

Mrs. Lovett:
Oh, Mr. Todd,
Ooh, Mr. Todd,
What does it tell?

TODD:
Is who gets eaten, and who gets to eat!

Mrs. Lovett:
And, Mr. Todd,
Too, Mr. Todd,
Who gets to sell!

TODD:
But fortunately, it's also clear

Both:
That ev'rybody goes down well with beer!

Mrs. Lovett:
Since marine doesn't appeal to you, 'ow about... rear admiral?

TODD:
Too salty. I prefer general.

Mrs. Lovett:
With, or without his privates? "With" is extra.

TODD: What is that?

Mrs. Lovett:
It's fop.
Finest in the shop.
And we have some shepherd's pie peppered
With actual shepherd on top!
And I've just begun --
Here's the politician, so oily
It's served with a doily,
Have one!

TODD:
Put it on a bun.
Well, you never know if it's going to run!

Mrs. Lovett:
Try the friar,
Fried, it's drier!

TODD:
No, the clergy is really
Too coarse and too mealy!

Mrs. Lovett:
Then actor,
That's compacter!

TODD:
Yes, and always arrives overdone!
I'll come again when you have JUDGE on the menu!

Mrs. Lovett:
Wait! True, we don't have judge yet,
but we've got something you might fancy even better.

TODD:
What's that?

Mrs. Lovett:
Executioner!

TODD:
Have charity towards the world, my pet!

Mrs. Lovett:
Yes, yes, I know, my love!

TODD:
We'll take the customers that we can get!

Mrs. Lovett:
High-born and low, my love!

TODD:
We'll not discriminate great from small!
No, we'll serve anyone,
Meaning anyone,

Both:
And to anyone
At all!

Přidal: Bluumhengel dne 16. 02. 2008 v 16:52.
Počet zobrazení: 562 (0).

» Zobrazit všechny texty od Helena Bonham Carter

» Zobrazit všechny texty od Johnny Depp

» Zobrazit všechny texty od Bluumhengel

Překlad SK

Pani Lovettová:
Je to vyslovená škoda...

Todd:
Škoda?

Pani Lovettová:
Zdá sa to byť strašné plytvanie...
taký krásny zaoblený tvar
Aké má meno...
Mal...
Má!
Ani sa to nedá vystopovať...
Biznis sa potrebuje zdvihnúť,
Dlhy sa musia zmazať...
Berte to ako šetrenie,
Ako dar,
Ak chápete čo myslím!

Nie?

Zdá sa to byť strašné plytvanie...
Myslím, s cenou mäsa
Aké je,
keď ho dostanete,
ak ho dostanete...

Todd:
HAH!

Pani Lovettová:
Dobre, pochopili ste!

Napríklad, pani Mooneyová a jej koláčikový obchod!
Na biznis požíva len mačičky a toast!
A mačiatko je na šesť, nanajvýš na sedem!
A som si istá, že sa chuťovo nemôžu porovnávať!

[súčasne]

Todd:
Pani Lovettová:, aký okúzľujúci dojem

Pani Lovettová:
Zdá sa to ako plytvanie...

Todd:
neskutočne praktické a výhodné ako vždy!

Pani Lovettová:
Je to nápad...

Todd:
Pani Lovettová:, ako som len bez Vás celé tie roky žil, nikdy nezistím!
Aká vyberavá!
A detektovateľná!

Pani Lovettová:
Popremýšľajte o tom!
Veľa gentlemanov sa čoskoro príde dať oholiť,
No nie?
Pomyslite na nich všetkých!
Koláče!

TODD:
Aké ušľachtilé!

Aké vzácne!

Todd:
Aký je zvuk vonkajšieho sveta?

Pani Lovettová:
Aký pán Todd?
Aký pán Todd?
Čo je to za zvuk?

Todd:
Tie škrípajúce zvuky v ovzduší!

Pani Lovettová:
Ano, pán Todd!
Ano, pán Todd!
Ano, všade naokolo!

Todd:
To je muž požierajúci muža, drahá!

Obaja:
A kto sme, aby sme to popierali?

Todd: (hovorí)
Toto sú zúfalé časy,
Pani Lovettová:, žiadajú zúfalé činy!

Pani Lovettová:
Nech sa páči! Horúci z pece!

Todd:
Čo je to?

Pani Lovettová:
Je to kňaz. Dajte si trochu kňaza.

Todd:
Je to dobré?

Pani Lovettová:
Pane, je to až príliš dobré!
A potom, nepáchajú telesné hriechy,
takže je dosť čerstvý.

Todd:
Nechutné množstvo tuku.

Pani Lovettová:
Len tam, kde sedel.

Todd:
Nemáte básnika, alebo niečo podobné?

Pani Lovettová:
Nie, viete, problém s básnikom je
Ako viete, že je mŕtvy?
Vyskúšajte kňaza!

Todd: (hovorí)
Božské! Možno nie taký výdatný ako biskup
ale zase nie taký chabý ako kaplán!

Pani Lovettová:
A tiež dobrý pre binis – vždy chcete viac!
Problém je, že ho máme len v nedeľu!
Aj právnik je dobrý.

Todd:
Ak je to za cenu.

Pani Lovettová:
Alebo niečo ďalšie,
Pretože by to nikto nemal prehltnúť dvakrát!

Todd:
Niečo, čo nie je mastné.

Pani Lovettová:
Nuž ak ste Brit a verný,
mohlo by Vám chutiť námorníctvo!
Mimochodom je čisté.
Ale samozrejme chutí po všetkom, kde bolo!

Todd:
Je to tam na ohni šľachtic?

Pani Lovettová:
Zmilovanie, nie pane, pozrite sa bližšie,
uvidíte, že je to predavač!

Todd:
Vyzerá tlstejšie,
skôr ako námestník!

Pani Lovettová:
Nie, musí to byť predavač, je zelený

Todd:
Historia sveta, láska moja –

Pani Lovettová:
Ušetríme veľa hrobov,
urobíme láskavosť veľa príbuzným!

Todd:
sú tí dole, ktorí slúžia tím hore!

Pani Lovettová:
Každý sa holí, takže bude veľa príchutí!

Todd:
Aké je potešujúce vedieť, že

Obaja:
Tí hore budú slúžiť tím dole!

Pani Lovettová: (hovorí)
Tak sa pozrime, čo tu máme... Máme klampiara.

Todd: Niečo... ružovejšie.

Pani Lovettová: Krajčír?

Todd: Bledšie.

Pani Lovettová: Kuchár?

Todd: Jemnejšie.

Pani Lovettová: Hrnčiar?

Todd: Horúcejšie.

Pani Lovettová: Zámočník?

Krásny kúsok úradníka.

Todd:
Možno tak z vtipu.

Pani Lovettová:
A zase tu máme rozhľad
Ak to chcete lacno
a máte to rád tmavé!
Vyskúšajte finančníka,
na vrchole kariéry!

Todd:
Ten vyzerá dosť odporne.

Pani Lovettová:
Nuž, pil,
Je to bankový pokladník.
Nikdy sa nepredáva.
Možno bol starý.

Todd:
Nemáte nejakého sluhu?

Pani Lovettová:
Bolo mi povedané, že budúci týždeň!
Sluha nie je zlý, kým ho neucítite
Pozrite sa ako dobre bol namastený...
Držte sa kňaza!

(hovorí) Teraz, tento môže byť trochu šľachovitý,
ale samozrejme,je to... huslista!

Todd:
Nie, to nie je huslista... to je hráč na pikolu!

Pani Lovettová:
Ako to viete?

Todd:
Horúco piští!

Pani Lovettová:
Tak naňho fúknite!

Todd:
Historia sveta, zlato moje –

Pani Lovettová:
Oh pán Todd,
Ooh, pán Todd,
Čo hovorí?

Todd:
Kto bude zjedený a kto bude jesť!

Pani Lovettová:
A pán Todd,
Tiež pán Todd,
Kto predáva!

Todd:
ale našťastie je tiež jasné

Obaja:
Že každý sa dobre strávi s pivom!

Pani Lovettová: (hovorí)
Keďže na vás námorníctvo nezapôsobilo, čo by ste povedali na skutočného admirála?

Todd:
Je príliš slaný. Uprednostňujem generála.

Pani Lovettová:
S, alebo bez súkromia? "S" je extra.

Todd:
Čo je to?

Pani Lovettová:
Je to fop.
Najlepší v obchode.
a máme aj pastierske korenené koláčiky
so skutočným pastierom na vrchu!
A to som len začala
Tu je politik, taký mastný
Podáva sa s obrúskom,
Dajte si jeden!

Todd:
Dajte to na buchtu.
Veď nikdy neviete, či to pôjde!

Pani Lovettová:
Vyskúšajte frátra,
usmažený je suchší!

Todd:
Nie, cirkev je naozaj
Príliš hrubá a príliš múčna!

Pani Lovettová:
Tak herec,
Ten je pevný!

Todd:
Ano a vždy prichádza prerobený!
Prídem znovu, keď budete mať na menu SUDCU!

Pani Lovettová: (hovorí)
Počkajte! Pravda, zatiaľ nemáme sudcu,
ale máme niečo, čo by sa Vám mohlo páčiť ešte viac.

Todd:
Čo je to?

Pani Lovettová:
Kat!

Todd:
Prejavte charitu svetu, zlato moje!

Pani Lovettová:
Ano, áno, viem, láska moja!

Todd:
Zoberieme všetkých zákazníkov, ktorých môžeme!

Pani Lovettová:
Skôr aj neskôr narodených!

Todd:
Nebudeme diskriminovať veľkých od malých!
Nie, budeme slúžiť hocikomu,
to znamená hocikomi,

Obaja:
A hocikomu
Všeobecne!

Přidal: dne 31. 10. 2011 v 18:22.
Počet zobrazení: 210 (0).

» Zobrazit všechny texty od


Helena Bonham Carter & Johnny Depp - nejžádanější texty

Pretty Women
Johnny Depp & Alan Rickm… (580x)
A Little Priest
Helena Bonham Carter & J… (562x)
A Little Priest
Helena Bonham Carter & J… (562x)
My Friends
Helena Bonham Carter & J… (511x)
My Friends
Helena Bonham Carter & J… (511x)
The Worst Pies In London
Helena Bonham Carter (357x)
Poor Thing
Helena Bonham Carter & J… (276x)
Poor Thing
Helena Bonham Carter & J… (276x)

Nejžádanější texty uživatele Bluumhengel

Low
T6-pain Ft. Flo Rida (2085x)
B Boy Baby
Mutya Buena Feat. Amy Wineho… (2076x)
Epiphany
Sweeney Todd (1303x)
I'll Be Your Love
Nicole Scherzinger (1280x)
Carolyna
Melanie C (1134x)
The Rain
US5 (818x)
Beat It 2008
Michael Jackson Ft. Fergie (740x)
Bottle Pop
Pussycat Dolls (739x)
Johanna Reprise
Sweeney Todd (732x)
I'm Done
Pussycat Dolls (721x)

POKECÁME?

Lituji, ale pokec na Ujdeto funguje pouze se zapnutým javascriptem.

MUJTYP.CZ

Hlavní navigace

73 návštěvníků online, 28x BAN - © 2001-2021 Wulbo s.r.o. - info@ujdeto.cz (čeština | deutsch | english) [zpětné odkazy] | [tvorba www]