# A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž М С

Přeskočit na navigaci

Leo Burmester & Jennifer Butt & David Bryant - Beggars At The Feast - text písně

Texty písní » Leo Burmester & Jennifer Butt & David Bryant - Beggars At The Feast

Leo Burmester - stát se fanouškem

Jennifer Butt - stát se fanouškem

David Bryant - stát se fanouškem

Album: Les Miserables
Autor: Herbert Kretzmer

Chorus:
Ring out the bells
Upon this day of days!
May all the angels
Of the Lord above

In jubilation
Sing their songs of praise!
And crown this
Blessed time with
Peace and love.

Major Domo:
The Baron and Baroness de Thénard wish to pay their respects to the groom!

Thenardier:
I forget where we met
Was it not at the Chateau Lafarge
Where the Duke did that puke
Down the Duchess's de-coll-etage?

Marius:
No, `Baron de Thénard'
The circles I move in are humbler by far.
Go away, Thénardier!
Do you think I don't know who you are?

Mme. Thenardier:
He's not fooled. Told you so.
Show M'sieur what you've come here to show.
Tell the boy what you know!

Marius:
When I look at you, I remember Eponine.
She was more than you deserved, who gave her birth
But now she is with God and happier, I hope,
Than here on earth!
The waltz starts up again.

Thenardier:
So it goes, heaven knows
Life has dealt me some terrible blows.

Mme. Thenardier:
You've got cash and a heart
You could give us a bit of a start!
We can prove, plain as ink
Your bride's father is not what you think.

Thenardier:
There's a tale I could tell

Mme. Thenardier:
Information we're willing to sell...

Thenardier:
There's a man that he slew
I saw the corpse clear as I'm seeing you!
What I tell you is true!

Mme. Thenardier:
Pity to disturb you at a feast like this
But five hundred francs surely wouldn't come amiss.

Marius:
In God's name say what you have to say.

Thenardier:
But first you pay!
What I saw, clear as light,
Jean Valjean in the sewers that night.
Had this corpse on his back
Hanging there like a bloody great sack.
I was there, never fear.
Even found me this fine souvenir.

Marius:
I know this! This was mine!
This is surely some heavenly sign!

Thenardier:
One thing more, mark this well
It was the night the barricades fell.

Marius:
Then it's true. Then I'm right.
Jean Valjean was my savior that night!

As for you, take this too!
God forgive the things that we do.
Come my love, come Cosette,
This day's blessings are not over yet!

Thenardier:
Ain't it a laugh
Ain't it a treat?
Hob-nobbin' here
Among the elite?
Here comes a prince
There goes a Jew.
This one's a queer
But what can you do?
Paris at my feet
Paris in the dust
And here's me breaking bread
With the upper crust!

Beggar at the feast!
Master of the dance!
Life is easy pickings
If you grab your chance.
Everywhere you go
Law-abiding folk
Doing what is decent
But they're mostly broke!
Singing to the Lord on Sundays
Praying for the gifts He'll send.

Thenardiers:
But we're the ones who take it
We're the ones who make it in the end!
Watch the buggers dance
Watch 'em till they drop
Keep your wits about you
And you stand on top!
Masters of the land
Always get our share
Clear away the barricades
And we're still there!
We know where the wind is blowing
Money is the stuff we smell.
And when we're rich as Croesus
Jesus! Won't we see you all in hell!

Přidal: dne 18. 03. 2012 v 13:31.
Počet zobrazení: 234 (0).

» Zobrazit všechny texty od Leo Burmester

» Zobrazit všechny texty od Jennifer Butt

» Zobrazit všechny texty od David Bryant

» Zobrazit všechny texty od

Překlad CZ

Zbor:
Zvoňte zvony
v tento deň dňov!
Nech všetci anjeli
pána tam hore

V jasaní
spievajte ich piesne a velebte!
A korunujte tento
požehnaný čas s
mierom a láskou.

Domovník:
Barón a barónka de Thénard si želajú vzdať hold ženíchovi!

Thenardier:
Zabudol som kde sme sa stretli
Nebolo to na zámku Lafarge?
Kde sa vojvoda vyvracal
do barónkinho výstrihu?

Marius:
Žiaden, `Barón de Thénard'
Kruhy v ktorých sa pohybujem sú omnoho pokornejšie.
Choďte preč, Thénardier!
Myslíte si, že neviem, kto ste?

pani Thenardierová:
Nie je hlúpy. Hovorila som Ti to.
Ukáž pánovi, čo si mu prišiel ukázať.
Povedz chlapcovi čo vieš!

Marius:
Keď sa na Vás pozerám, spomínam na Eponine.
Bola viac ako ste si zaslúžili, kto ju zrodil
ale teraz je s Bohom a verím, že šťastnejšia,
ako tu na Zemi!
Valčík znova začína.

Thenardier:
Tak to chodí, nebesá vedia
Život mi dal strašné údery.

pani Thenardierová:
Máte peniaze a srdce
mohli by ste nám z toho trochu dať!
Môžeme dokázať jednoducho ako atrament
Otec Vašej nevesty nie je tým, za koho ho máte.

Thenardier:
Mohol by som povedať príbeh

pani Thenardierová:
Informáciu, ktorú sme ochotní predať...

Thenardier:
Muž, ktorého otočil
Videl som tú mŕtvolu tak jasne ako vidím Vás!
Hovorím Vám pravdu!

pani Thenardierová:
Mrzí nás, že Vás rušíme pri takejto hostine
ale päťsto frankov by určite bolo vhod.

Marius:
Preboha povedzte, čo chcete povedať.

Thenardier:
Ale najprv plaťte!
To čo som videl jasne ako svetlo,
bol Jean Valjean v tú noc v kanáli.
mal na chrbte tú mŕtvolu
visela tam ako veľké krvavé vrece.
Bol som tam, nebojte sa.
Dokonca som našiel tento krásny suvenír.

Marius:
Poznám to! To bolo moje!
Toto je určite nebeské znamenie!

Thenardier:
Ešte jedna vec, dobre si to pamätajte
Bolo to tú noc ako spadla barikáda.

Marius:
Tak je to pravda. Mal som pravdu.
Jean Valjean bol v tú noc mojim záchrancom!

A čo sa týka Vás, berte si aj toto!
Boh nám odpúšťa, čo robíme.
Poď láska moja, poď Cosette,
Požehnania tohto dňa ešte neskončili!

Thenardier:
Nie je to na smiech
nie je to zaobchádzanie?
Tárať tu
popri elite?
Tu prichádzaprinc
Tam ide Žid.
Tento je teplý
ale čo môžete urobiť?
Paríž pri mojich nohách
Paríž v prachu
A ja tu lámem chlieb
a hornou kôrkou!

Žobrák na hostine!
Pán tancu!
Život je ľahký zisk
ak sa chopíte príležitosti.
kamkoľvek idete
ľudia dodržiavajúci zákon
Robia, čo je slušné
ale sú skoro zničení!
Spievajú Pánovi v nedele
Modlia sa za dary, ktoré pošle.

Thenardierovci:
Ale my ich berieme
My to nakoniec zvládneme!
Sledujte buzerantov tancovať
Sledujte ich kým nepadnú
Držte si vtipy
a zostanete na vrchle!
Páni zeme
vždy dostanú náš podiel
Odstráňte barikády
a stále sme tam!
Vieme, kam fúka vietor
Cítime peniaze.
A sme bohatí ako Croesus
Ježiši! Všetci sa uvidíme v pekle!

Přidal: dne 23. 05. 2012 v 16:57.
Počet zobrazení: 294 (0).

» Zobrazit všechny texty od


Leo Burmester & Jennifer Butt & David Bryant - nejžádanější texty

The Thenardier Waltz Of Treacher…
Leo Burmester & Jennifer… (256x)
The Thenardier Waltz Of Treacher…
Leo Burmester & Jennifer… (256x)
One Day More!
Colm Wilkinson & Terrenc… (253x)
One Day More!
Colm Wilkinson & Terrenc… (253x)
Master Of The House
Leo Burmester & Jennifer… (246x)
Master Of The House
Leo Burmester & Jennifer… (246x)
The Robbery
David Bryant & Leo Burme… (242x)
The Robbery
David Bryant & Leo Burme… (242x)
The Robbery
David Bryant & Leo Burme… (242x)
Beggars At The Feast
Leo Burmester & Jennifer… (234x)

Nejžádanější texty uživatele

Spaceship
Tinchy Stryder & Dappy (913x)
Runaway Child
James Alexander (837x)
"Blink Of An I"
James Alexander & Tooshu… (511x)

POKECÁME?

Lituji, ale pokec na Ujdeto funguje pouze se zapnutým javascriptem.

KiwiTrika.cz

Hlavní navigace

93 návštěvníků online, 28x BAN - © 2001-2024 Wulbo s.r.o. - info@ujdeto.cz (čeština | deutsch | english) [zpětné odkazy] | [tvorba www]