# A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž М С

Přeskočit na navigaci

Často kladené otázky [FAQ]

Registrace

Registrace se doporučuje častým návštěvníkům. Odkaz na ni je umístěn vlevo pod horní lištou s odkazy. Stačí vyplnit nick (= přezdívku), heslo (pokud možno neuhodnutelné) a email, pak velkým písmem opsat 3-místný kontrolní kód a kliknout na "Registrovat". Nick smí být tvořen písmeny, čísly, tečkou a mezerou (nikoli na začátku a na konci). Ve stejném místě, jako je odkaz pro přihlášení, se po úspěšném přihlášení objeví odkaz "Odhlásit". Není dovoleno sdílení jedné registrace více osobami ani vytváření více registrací jednou osobou. Registrace je výhodná z několika důvodů:

Bonita

Bonita je číslo, které odráží aktivitu na stránkách Ujdeto.cz. Počítá se jen registrovaným návštěvníkům.

Bonitu lze získat za následující aktivity:

50 bonitních bodů  za každý přidaný "žhavý" text písně (lyrics). Žhavý text = text aktuálního hitu, často ručně přepsaný. Nesmí být starší než 6 měsíců.
50 bonitních bodů za registraci nicku
15 bonitních bodů za každý přidaný "nežhavý" text písně (Lyrics) = texty starších písniček nebo za opravu stávajícího textu
10 bonitních bodů za schválení nebo smazání nového textu písně nebo schválení opravy
5 bonitních bodů za smazání opravy nebo zrušení návrhu na smazání textu
5 bonitních bodů za opravu nebo smazání interpreta
5 bonitních bodů za schválení opravy nebo smazání interpreta
3 bonitní body za příchod (abyste mohli přijít, musíte nejprve odejít a být pryč určitou dobu)
2 bonitní body za každé hlasování v hitparádě i klikárně
1 bonitní bod za každou zprávu na pokecu (min. 10 znaků, max. 1 smajlík ve zprávě)
1 bonitní bod za každou přidanou skladbu do hitparády
0,5 - 2 bonitní bod za zobrazení "Vašeho" textu písně - více zde

O získané bonitní body přijdeš:

Pokuta 500 bonitních bodů za chybné označení textu jako žhavého
Pokuta 500-1500 bonitních bodů za chybný text v databázi (podle závažnosti chyby, bez pokuty je vadné video, stylistika, chybějící album, drobný překlep a špatný jazyk)
Denní odečet 20 bonitních bodů pro každou hodnost je nastaven jiný odečet, vyšší hodnosti mají odečty větší - viz hodnosti a pravomoce)
Odečet 1 bonitu za větší než malé množství smajlíků (4-5 v jedné zprávě)
Odečet 1 bonitu za každý smajlík v jedné zprávě, pokud je vloženo více než 5 smajlíků Odečty bonity při zabanování:

 • 25% za první ban (pouze je-li bonita vyšší než 20)
 • 50% za druhý ban (pouze je-li bonita vyšší než 20)
 • 75% za třetí ban (pouze je-li bonita vyšší než 20)
 • 100% za čtvrtý a každý další ban (pouze je-li bonita vyšší než 20)
 • je-li bonita nižší než 21, odečítá se 30 - 60 bonitních bodů v závislosti na pravomocech osoby, která Ti dává ban (šlechtic - 30b, admin - 60b)
 • admin může bonitu snížit, pokud zjistí nečistý způsob nabytí bonity (např. přidání nesmyslných nebo duplicitních textů písní)

Významnou část ujdeto.cz. tvoří texty písní. Pro větší motivaci je bonitně ohodnoceno nejen jejich přidání, ale i každé zobrazení. Zisk ze zobrazení textů se počítá denně o půlnoci. Bonitní zisk je progresivně zdaněn. U prvních 100 zobrazení není uplatněna žádná srážka (za prvních 100 zobrazení dostanete 120 bonitů), druhých 100 bonitů je zatíženo 50% daní (při 200 zobrazení textu získáte 120 + 120 x 0,5 = 180 bonitů), třetích 100 zborazení je zatíženo 75% daní (při 300 zobrazení textu získáte 180 + 120 x 0,25 = 210 bonitů) a každých dalších 100 zobrazení je zatíženo 90% daní (za 400 zobrazení získáte 210 + 120 x 0,10 = 222 bonitů). Všechny částky jsou zaokrouhleny na celá čísla. Počet získaných bodů za minulý den se ukáže v profilech (v X-Okně) vedle počtu přidaných textů písní.

Povýšení

Po dosažení určitého počtu bonitních bodů lze zažádat o povýšení. Tato možnost se neděje automaticky, nýbrž je spjata s X-Oknem, které je dostupné pouze registrovaným návštěvníkům (otevřít lze klepnutím na křížek vedle sad smajlíků - viz obrázek vlevo). Pro potřeby povýšení je nutné zaškrtnout v záložce "Můj profil" políčko "Žádám o přidělení vyšších pravomocí". Volba se musí potvrdit stiskem "Uložit informace". Hodnost se přidělí o půlnoci, kdy je automaticky spuštěn skript Arabely. Arabela je pouze pár php skriptů spouštěných v určitou dobu nebo po vyvolání nějaké události, nejedná se o živého administrátora.

Hodnosti a pravomoce

Všechny návštěvníky lze rozdělit do 6 + 1 různých hodností - přecházet mezi hodnostmi lze vždy po dosažení určitého počtu bonitních bodů (ať už se jedná o povýšení či degradování). Při přechodu je bonita vždy vynulována a nastavena na hodnotu "bonita při získání hodnosti".

Otrok
Získáváš: příchodem na ujdeto
Ztrácíš: po 24 hodinách neaktivity (není-li ban, výmaz z DB)


Otrok je náhodný návštěvník. Může hlasovat každé 2 hodiny a psát na pokec. Nemůže přidávat vlastní skladby do hitparády, nepočítá se mu bonita, nemůže ke svému jménu nahrát žádné informace. Může být zabanován a nemusí být před banem předem upozorněn. Do zprávy na pokec může vložit až 3 smajlíky.
Poznámka: Hodnost otroka odpovídá identifikaci na základě IP adresy, z tohoto důvodu tvoří otrok část identity rolníků a měšťanů: hlasuje-li otrok a poté se přihlásí ke své rolnické identitě, nebude moci okamžitě hlasovat, protože z jeho IP adresy bylo v nedávné době hlasováno. To samé u banů - je-li někdo zabanován jako otrok, nepomůže mu, když se přihlásí a stane se rolníkem. Je zabanována vždy příslušná IP adresa.

Rolník / Rolnice
Získáváš: registrací nebo degradací z měšťana
Ztrácíš: máš-li zápornou bonitu a nemáš nahranou fotografii
Bonita při získání hodnosti: 50
Denní odečet bonity: 25 (po nahrání fotografie činí odečet pouze 5) 


Rolník je registrovaný návštěvník. Hlasovat smí jednou za 2 hodiny, přitom musí vyplňovat kontrolní kód. Každý týden může přidat 1 vlastní skladbu do hitparády. Má k dispozici X-okno, kde o sobě může nahrát osobní informace vč. fotky, u ostatních návštěvníků tyto informace může naopak prohlížet. Analýzou jeho zpráv se zjišťuje mj. jeho pohlaví, tudíž ženy a dívky by se časem měly stát rolnicemi (tato funkce nemusí fungovat 100%).

Měšťan / Měšťanka
Získáváš: jsi-li rolníkem, žádostí při více než 399 bonitních bodech, nebo degradací z šlechtice
Ztrácíš: máš-li zápornou bonitu (degradace na rolníka)
Bonita při získání hodnosti: 100
Denní odečet bonity: 50


Typický měšťan je aktivní registrovaný návštěvník. Má všechny výhody rolníka a pár výhod navíc. Je osvobozen od vyplňování kontrolního kódu a může hlasovat 1x za 90 minut. Jeho identita je stále závislá na IP adrese. V X-Okně má oproti rolníkovi navíc záložku obsahující cca 150 smajlíků. Každý den může přidat vlastní oblíbenou skladbu.

Šlechtic / Šlechtična
Získáváš: jsi-li měšťanem, žádostí při více než 2000 bonitních bodech, nebo degradací z krále
Ztrácíš: máš-li zápornou bonitu (degradace na měšťana)
Bonita při získání hodnosti: 200
Denní odečet bonity: 150


Šlechtic je velmi aktivní návštěvník, který má jako první určitou moc nad ostatními. Může například udělit ban otrokovi, rolníkovi nebo měšťanovi, může zrušit ban udělený skriptem. Smí vkládat libovolné množství skladeb do hitparády. Je nezávislý na IP adrese, tzn. pokud sdílí IP s nějakým měšťanem nebo otrokem, může hlasovat vždy podle sebe (otrok má smůlu, jelikož může hlasovat zase až za 2 hodiny, co odhlasoval šlechtic, který má možnost hlasovat 1x za 1,5 hod.). Před osobami s nižšími pravomocemi může schovat své osobní údaje Do zprávy může vložit až 5 smajlíků, ale všeho s mírou!

Král / Královna
Získáváš: jsi-li šlechticem, žádostí při více než 6000 bonitních bodech, nebo degradací z císaře
Ztrácíš: máš-li zápornou bonitu (degradace na šlechtice)
Bonita při získání hodnosti: 500
Denní odečet bonity: 350


Extrémně aktivní návštěvník, jeho hlavní devizou je možnost hlasovat každých 60 minut, samozřejmě nezávisle na IP adrese. Užívá všech výhod šlechtice a navíc může udělit ban i šlechticům, a ostatním uživatelům pomoci při zapomenutí hesla (více o zapomenutých heslech). Jeho zpráva sice může obsahovat až 5 emotikonů, ale měl by je používat s rozumem.

Císař / Císařovna
Získáváš: jsi-li králem, žádostí při více než 10000 bonitních bodech
Ztrácíš: máš-li zápornou bonitu (degradace na krále)
Bonita při získání hodnosti: 2000
Denní odečet bonity: 1000


"Náš člověk", na Ujdeto je jako doma. Obyčejně není příliš těžké se s ním během dne potkat. Je aktivní v mnoha ohledech – obohacuje databázi textů písní, chatuje a podporu svých oblíbenců v hitparádě chápe s určitou dávkou nadsázky jako své "životní poslání". Má možnost hlasovat každých 30 minut a na pokecu smí vložit až 10 smajlíků do zprávy. Neplatí za soukromé zprávy a může mazat písně z hitparády (max. 3 dny staré, max. 50 hlasů). Císař je hodnost, která dohlíží na dodržování pravidel za nepřítomnosti administrátora a dbá na chod stránek tím, že maže skladby z hitparády a kontroluje vkládané lyrics. Hodnost císaře byla vyprofilována tak, aby bylo prakticky nemožné si ji dlouhodobě udržet - téměř každý si ale může vyzkoušet, jaké to je být císařem stránek, které ujdou... 

Vložení skladby do hitparády

Vložit skladbu je dovoleno jen registrovaným uživatelům. Formulář pro přidání skladby ("Vložit nový hit") se nachází pod formulářem pro hlasování. Přidat lze jen vydané skladby, které nejsou starší 9 měsíců. Určitý interpret může mít v hitparádě max. 3 různé písně (včetně duetů atd.) Název interpreta i skladby musí být napsán v obvyklém a přesném tvaru a s diakritikou. U interpreta nejdřív jméno a pak příjmení. Nepište velkými písmeny! Špatně vložená skladba bude vymazána. Jakmile skladba jednou vypadne z hitparády, může ji opětovně přidat pouze administrátor.

Způsob hlasování

Pro hlasování je nutné vybrat (max. 3) skladby. Napravo vedle každé písně jsou umístěny 3 obrázky reprezentující pořadí 1 - 3. Klepnutím na ně se určí pořadí skladeb (1. pořadí znamená 9 bodů, 2. pořadí 5 bodů a 3. pořadí dá skladbě 1 bod) a poté výběr potvrdí kliknutím na "Hlasovat" v hlasovacím formuláři, který je umístěn pod hitparádou. Hodnosti nižší než měšťan ještě předtím vyplňují kontrolní kód. Neregistrovaní a rolníci můžou hlasovat každé 2 hodiny, u vyšších hodností je interval mezi jednotl. hlasováními kratší.

Body se do databáze neukládají jednotlivě, ale sdružují se do "24 hodinových bloků". Bloky jsou zakládány denně o půlnoci, zároveň se v tuto dobu mažou staré bloky hlasů (starší než 14 dní), navyšuje se daň (o 5 bodů) a mažou se skladby, které mají nekladný počet hlasů nebo které po 14 dnech v hitparádě nedosáhly na alespoň 50. pozici. Výsledné body jsou dány součtem bodů ze všech 24 hodinových bloků, ze kterého se odečítá daň.

Hlasování přes SMS

Ujdeto.cz nabízí nový způsob hlasování pro Vaše hudební oblíbence – hlasování přes SMS. Podpořte své interprety a zároveň navyšte své bonitní konto. Odesláním SMS ve tvaru uvedeném u každé písně na číslo 9079909 obdrží Váš favorit 20 bodů a Vy stejný počet bonitů. Zároveň s hlasováním můžete vložit vzkaz na titulní stránku Ujdeto.cz. Cena SMS činí 9 Kč. 5 body podpoříte svého oblíbeného interpreta odesláním SMS na číslo 9002003. Tím se Vám přičte 5 bonitních bodů a ještě můžete vložit vzkaz na pokec jako Primus. Cena SMS 3 Kč. Nazpět Vám přijde potvrzovací SMS. Hlasovat lze každou hodinu (nezávisle na hodnosti). Pokud odešlete více SMS zpráv během jedné hodiny, bonita se Vám přičte ihned, zatímco body pro skladbu se automaticky převedou do dalších hodin, tzn. že pokud odešlete např. 5 SMS za 2 min., body za poslední zprávu se přičtou až za 5 hodin.

Provozovatelem služby je Wulbo s.r.o., telefonická infolinka +420 721 686 003.
Cena za odeslání SMS zprávy je 3 Kč nebo 9 Kč vč.DPH. Za službu technicky odpovídá Axima spol.s r.o. , infolinka prsms@axima-brno.cz, www.premiumservices.cz

Bany

Udělení banu znamená, že dotyčný nebude moci dočasně hlasovat, přidávat skladby do hitparády, chatovat a přidávat texty písní.

Ban lze dostat za následující prohřešky:

 • tapetování = zbytečné zahlcování chatu množstvím smajlíků (3 zprávy za sebou obsahující pouze smajlíka/smajlíky), opakujícího se textu, nesmyslného textu apod.
 • spamování (nevyžádaná reklama v komentářích)
 • vulgarismy, urážky, obtěžování, nevhodné chování
 • vkládání nesmyslů, odkazů na ilegální soubory atd.
 • vkládání vadných textů písní (duplicity, chyby v názvu, nesmyslné texty) nebo chybné označení textu za "žhavý"
 • vulgární, rasistické nebo jinak nevhodné nicky
 • pomluvy a napadání uživatelů“ na chatu i v diskusním fóru
 • porušení pravidel hitparády

V případě opakovaných provinění se délka trestu prodlužuje. Ban může zrušit ještě před jeho vypršením osoba, která má větší pravomoce než osoba, která ban udělila.

Reset hesla

V případě zapomenutí hesla lze požádat na Pokecu některého z administrátorů, popř. králů, aby provedli reset hesla. O reset je možné požádat pouze z PC, pod kterým bylo provedeno alespoň jedno přihlášení. Jakmile bude reset proveden, objeví se na Pokecu zpráva od Arabely s novým heslem. Je nutné se pod tímto heslem co nejdříve přihlásit a v X-okně v záložce "Můj profil" heslo změnit!

Výsledky pro Vaše stránky

Děláš stránky pro nějakou skupinu, DJe, zpěváka či zpěvačku? Ceníme si Tvého zájmu o naši hitparádu, a proto jsme připravili pár zajímavých skriptů pro Tvoje stránky. Níže se dozvíš, jak na své stránky umístit aktuální TOP3, pořadí, stáří a celkový počet bodů libovolné skladby. Nakonec dostaneš i malou nápovědu, jak vložit tlačítko pro přidání bodů přímo do svých stránek.

Chceš-li na své stránky umístit aktuální trojici nejoblíběnějších skladeb, stačí vložit následující HTML kód:

<SCRIPT TYPE="text/javascript" SRC="http://www.ujdeto.cz/getinfo.php?mod=top3"></SCRIPT>

Tabulku s výsledky je možné dále formátovat pomocí CSS, zde udávám ukázkový HTML kód hitparády, abys věděl, jak se jednotlivé classy jmenují:

<TABLE>
<TR CLASS="zahlavi"><TH">pořadí<</TH>TH>skladba</TH><TH CLASS="dni">dní<</TH>TH>body</TH></TR>
<TR><TH CLASS="poradi>1</TH><TD class="skladba">[interpret - název skladby mix]</TD><TD CLASS="dni">[počet dní v hitparádě]</TD><TD class="body">[počet bodů]</TD></TR>
</TABLE>

Chceš-li získat pouze informace o jedné skladbě, je zapotřebí znát ID této skladby. Toto ID se zobrazí ve status baru například po najetí na odkaz "Zobrazit detailní informace o hlasování nebo je možné jej přečíst například ze zdrojového kódu hitparády (nejlépe u výběru písní pro hlasování, id je hodnota v hlasovacích SELECTech); můžeš mě také požádat na Pokecu o pomoc.

Jakmile budeš vědět ID Tebou propagované skladby, získáš aktuální pořadí vložením následujícího kódu (vytiskne se pouze číslo):

<SCRIPT TYPE="text/javascript" SRC="http://www.ujdeto.cz/getinfo.php?mod=poradi&id=ID_SKLADBY"></SCRIPT>

Obdobně můžeš získat počet dní strávených v hitparádě:

<SCRIPT TYPE="text/javascript" SRC="http://www.ujdeto.cz/getinfo.php?mod=dni&id=ID_SKLADBY"></SCRIPT>

A samozřejmě lze zjistit také celkový počet bodů:

<SCRIPT TYPE="text/javascript" SRC="http://www.ujdeto.cz/getinfo.php?mod=body&id=ID_SKLADBY"></SCRIPT>

Malý příklad - chceš-li, aby se na Tvých stránkách ukazoval text "Skladba Vlasta Horváth - Mandy je po dnech na . místě s body", vlož následující kód:

Skladba Vlasta Horváth - Mandy je po <SCRIPT TYPE="text/javascript" SRC="http://www.ujdeto.cz/getinfo.php?mod=dni&id=467"></SCRIPT> dnech na <SCRIPT TYPE="text/javascript" SRC="http://www.ujdeto.cz/getinfo.php?mod=poradi&id=467"></SCRIPT> . místě s <SCRIPT TYPE="text/javascript" SRC="http://www.ujdeto.cz/getinfo.php?mod=body&id=467"></SCRIPT> body

Pokud zadáš kód špatně, popř. zadáš neexistující ID skladby, skript vypíše "???". V případě, že náhodou nebude fungovat databáze, dojde k vypsání buď prázdné tabulky, nebo "???".

Chceš-li na své stránky přímo dát tlačítko pro hlasování, musíš se vypořádat s jedním poměrně velkým problémem - kontrolní kód. Jinak v podstatě přidání takovéhoto tlačítka nic nebrání. Příklad kódu pro hlasování pro skladbu s ID 1:

<FORM ACTION="http://www.ujdeto.cz/index.php" METHOD="POST">
<input type="hidden" name="jedna" value="1">
<input type="hidden" name="hlasovano" value="hlasovat">
<img src="http://www.ujdeto.cz/code.php?">
<input type="text" name="code">
<input type="submit" name="btn" value="Hlasuj!">
</FORM>

Podpora začínajících kapel

Všem začínajícím kapelám, skupinám, skladatelům a DJům nabízíme možnost propagace. Podmínkou je, aby kapela měla vlastní stránky, na nichž je možné stáhnout alespoň 1 celou vlastní skladbu ve formátu mp3, a neměla zatím žádnou smlouvu s vydavatelskou firmou (po dohodě lze z posledního požadavku slevit). Přednost dostanou kapely, na jejichž stránkách bude uveden odkaz na stránky ujdeto.cz. Žádosti o propagaci posílejte na email info@ujdeto.cz - stačí uvést název skupiny, url stránek a krátký text, který chcete v upoutávce zobrazit.POKEC

Lituji, ale pokec na Ujdeto funguje pouze se zapnutým javascriptem.

Hlavní navigace

95 návštěvníků online, 28x BAN - © 2001-2024 Wulbo s.r.o. - info@ujdeto.cz (čeština | deutsch | english) [zpětné odkazy] | [tvorba www]