Detailní informace o hlasování

Tereza Kerndlová - Přibliž mě blíž

1234567
891042859549388
891011121314
9597755876116108

Datum vložení skladby: 05. 09. 2017 v 12.17:38
Počet dní v hitparádě: 134
Celkem obdržených bodů za celý pobyt v hitparádě: 8390
Celkem obdržených bodů za posledních 14 dní: 1140
Daň z pobytu v hitparádě: 665
Počet bodů v tuto chvíli: 475
Dnešní pořadí (v 00:00): 11. místo
Nejlepší výsledek: 9. místo (19. 09. 2017)

Hlasy se sdružují do čtrnácti 24h bloků - blok s číslem 1 obsahuje body obdržené za dnešní den, blok číslo 2 body obdržené včera atd. Pozice v hitparádě je dána součtem bodů ve všech blocích, od kterého se odečítá daň, která činí 5 bodů za každý den strávený v hitparádě. Blok starý déle než 14 dní je automaticky vymazán.

Poznámka: Nejlepší výsledek se eviduje od 22. 6. 2007.